Поиск по базе предметов

Laboratory Permit
Laboratory Permit
  • Тип: Одежда
  • Одевается на: Аксессуар
  • Покупка: N/A
  • Защита: N/A
  • Вес: 10
  • Продажа: 10 z
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Lady Tanee Card
Lady Tanee Card
  • Тип: Карта
  • Вставляется в: Ноги
  • Покупка: N/A
  • Защита: N/A
  • Вес: 1
  • Продажа: 10 z
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Lamp
Lamp
  • Тип: Другое
  • Покупка: N/A
  • Защита: N/A
  • Вес: 1
  • Продажа: N/A
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Lance
Lance
  • Тип: Оружие
  • Тип оружия: Two-handed spear
  • Покупка: 60000 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 250
  • Продажа: N/A
  • Атака: 185
  • Радиус действия: 3
Lance
Lance
  • Тип: Оружие
  • Тип оружия: Two-handed spear
  • Покупка: 60000 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 250
  • Продажа: N/A
  • Атака: 185
  • Радиус действия: 3
Lance
Lance
  • Тип: Оружие
  • Тип оружия: Two-handed spear
  • Покупка: 60000 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 250
  • Продажа: N/A
  • Атака: 185
  • Радиус действия: 3
Langka
Langka
  • Тип: Другое
  • Покупка: 2 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 1
  • Продажа: N/A
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Lantern
Lantern
  • Тип: Другое
  • Покупка: 250 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 1
  • Продажа: N/A
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Lantern of Hope
Lantern of Hope
  • Тип: Одежда
  • Одевается на: Аксессуар
  • Покупка: N/A
  • Защита: N/A
  • Вес: 10
  • Продажа: 10 z
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A
Large Jellopy
Large Jellopy
  • Тип: Другое
  • Покупка: 840 z
  • Защита: N/A
  • Вес: 1
  • Продажа: N/A
  • Атака: N/A
  • Радиус действия: N/A