Поиск по базе предметов

Laboratory Permit
Laboratory Permit
 • Тип: Одежда
 • Одевается на: Аксессуар
 • Покупка: N/A
 • Защита: N/A
 • Вес: 10
 • Продажа: 10 z
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Lady Tanee Card
Lady Tanee Card
 • Тип: Карта
 • Вставляется в: Ноги
 • Покупка: N/A
 • Защита: N/A
 • Вес: 1
 • Продажа: 10 z
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Lamp
Lamp
 • Тип: Другое
 • Покупка: N/A
 • Защита: N/A
 • Вес: 1
 • Продажа: N/A
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Lance
Lance
 • Тип: Оружие
 • Тип оружия: Two-handed spear
 • Покупка: 60000 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 250
 • Продажа: N/A
 • Атака: 185
 • Радиус действия: 3
Lance
Lance
 • Тип: Оружие
 • Тип оружия: Two-handed spear
 • Покупка: 60000 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 250
 • Продажа: N/A
 • Атака: 185
 • Радиус действия: 3
Lance
Lance
 • Тип: Оружие
 • Тип оружия: Two-handed spear
 • Покупка: 60000 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 250
 • Продажа: N/A
 • Атака: 185
 • Радиус действия: 3
Langka
Langka
 • Тип: Другое
 • Покупка: 2 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 1
 • Продажа: N/A
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Lantern
Lantern
 • Тип: Другое
 • Покупка: 250 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 1
 • Продажа: N/A
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Lantern of Hope
Lantern of Hope
 • Тип: Одежда
 • Одевается на: Аксессуар
 • Покупка: N/A
 • Защита: N/A
 • Вес: 10
 • Продажа: 10 z
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A
Large Jellopy
Large Jellopy
 • Тип: Другое
 • Покупка: 840 z
 • Защита: N/A
 • Вес: 1
 • Продажа: N/A
 • Атака: N/A
 • Радиус действия: N/A